Ohjeita maaseudun yritys- ja hankerahoitukseen koronavirusepidemian ja poikkeustilanteen aikana

19.3.2020

Käynnissä olevat yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet

Mikäli käynnissä olevaan kehittämishankkeeseen liittyy koronavirusepidemian takia peruuntuvia tai siirtyviä matkoja , on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava lentoyhtiöiden, matkatoimistojen tai muiden palveluntarjoajien ja vakuutusyhtiöiden kautta.  Koronaviruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat kuitenkin tukikelpoisia kustannuksia , mikäli ne jäävät hankehakijan lopullisiksi kuluiksi ja kohdentuvat hankkeelle.

Jos hankkeiden toteutusaika on päättymässä,   eikä hanketta voida koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi saattaa loppuun , voidaan hankkeelle hakea jatkoaikaa. Jatkoaikaa voidaan myöntää maksimissaan kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan.  Jatkoaika haetaan sähköisessä HYRRÄ -järjestelmässä. Huomioittehan, että jatkoaikaa on haettava hankkeen toteutusajan aikana.

Yritysrahoitus

Käynnissä oleville yritystukitoimenpiteille voidaan myöntää jatkoaikaa voimassa olevien säädösten mukaisesti poikkeustilan perusteella.

Maaseudun yritysrahoitus ei ole luonteeltaan kriisirahoitusta, jolla voitaisiin suoraan vastata koronavirusepidemian aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi.  Yritysrahoitusta voidaan kuitenkin hakea poikkeustilanteessa normaaliin tapaan sekä Leader -ryhmistä, että ELY-keskuksesta.

Lisätietoja muusta rahoituksesta:

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on työvälineitä yritysten kehittämiseksi. Lisätietoa 17.3.2020 tiedotteessa:

Finnveralla mahdollisuus kasvattaa pk yritysten rahoitusta merkittävästi – asiakastyöhön varataan lisäresursseja

Business Finlandilta uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi.

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitusta ei voida myöntää häiriötilanteissa, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnasssa

19.3.2020

Toimiston aukiolo ja yhteydenotot.

Koronaviruksen aiheuttamista muutoksista huolimatta Leader -ryhmän toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalisti.  Etpähä ry:n toimisto on avoinna vain sopimuksen mukaisesti.  Kaikki asiakas- ja yhteistyö, sekä yritys- ja hankerahoitukseen liittyvät tapaamisen pyritään järjesteämään ensisijaisesti puhelimitse ja / tai tietokoneen etäyhteydellä (Skype tai Microsoft Teams).

Vireillä olevien rahoitushakemusten käsittely

Hankkeet ja yritystuet, jotka ovat tulleet vireille ennen 01.03.2020 pyritään käsittelemään alkuperäisen aikataulun mukaisesti maalis-huhtikuussa. Joitakin viivästyksiä saattaa tulla käsittelyaikoihin.

Toukokuun lopussa päättyvän valintakierroksen aikana saapuvien hankemusten päätöksenteko pyritään hoitamaan elokuun loppuun mennessä. Mikäli valintakierroksen päättymispäivämäärään tulee muutoksia viestimme asiasta erikseen.

Päätöksenteko ja sääntömääräisen kevätkokouksen siirtäminen

Luottamushenkilöiden kokoukset pidetään koronavirusrajoitteiden voimassa ollessa etäyhteydellä ja / tai sähköpostikokouksina.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous siirtyy maaliskuusta myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Tiedotamme sääntömääräisen kevätkokouksen kokousajasta yhdistyksen Facebook -sivuilla, Internetsivuilla,s ekä  jäsenistölle postitse lähetettävällä  kokouskutsulla vähintään viikkoa ennen kokouspäivää.

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi