Kuka voi hakea tukea?

Leader-ohjelman avulla kehitetään maaseutua sen asukkaiden aloitteesta – paikallislähtöisesti, työvälineenä hanketoiminta. Hankkeella pyritään pitkäaikaisiin, kestäviin tavoitteisiin, joiden vaikutus näkyy vielä hankkeen päätyttyä.

Rahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt.

Tuet jaetaan yritystukiin ja yleishyödyllisiin hanketukiin.

Yritysrahoitusta voi hakea joko paikallisista LEADER-ryhmistä tai ELY-keskuksesta, riippuen yrityksen koosta, toimenpiteiden kustannuksista ja yrityksen sijainnista. Rahoitustaho kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoa yritysrahoitus-sivuilta.

Paikallisten toimijoiden yleishyödylliset, pienet (julkinen tuki 5000–180 000 €) ja asukaslähtöiset hankkeet rahoitetaan viiden paikallisen LEADER-ryhmän kautta.

Lisätietoa hankerahoitus-sivuilta.

 

Vuoden 2020 hankerahoituksessa sovelletaan 2. hakukierrosta, joiden päättymispäivät ovat 29.2.2020 ja 31.5.2020. Ensimmäisen hakukierroksen aikana saapuneiden hankkeiden päätöksenteko on  maalis-huhtikuussa ja toisen hakukierroksen päätökset pyrotään tekemään elokuun loppuun mennessä. 

 

Millainen hakemus?

Kun suunnittelet hanketta, ole aina yhteydessä oman Leader-ryhmäsi toimistoon, niin voimme keskustella hankkeen soveltuvuudesta kehittämisohjelmaamme sekä mitä lisätietoja, liitteitä tms. tarvitaan. Näin vältyt usein turhan työn tekemiseltä!

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet:

 • selkeä, konkreettinen tavoite
 • perusteellinen pohjatyö, hyvä suunnittelu
 • toimiva ja laaja-alainen yhteistyö
 • joustava työnjako
 • avoin ja säännöllinen tiedotus sisään ja ulos
 • kohtuullinen, oikein mitoitettu budjetti, joka ei ylity
 • mitattavat tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä
 • toimiva, asiantunteva ja vetäjää tukeva ohjausryhmä

Hankesuunnitelma on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeen toteuttajan avuksi ja työsuunnitelmaksi. Mutta se toimii myös Leader-ryhmän hallituksessa päätöksenteon pohjana, joten sen tekemiseen kannatta paneutua ja käyttää aikaa.

Idean muotoilu tukihakemukseksi on hyvä aloittaa vastaamalla peruskysymyksiin:

 • Mistä hanke sai alkunsa? Mitkä ovat sen taustat ja lähtötilanne?
 • Ketkä ovat hankkeen tai toimenpiteen kohderyhmät ja hyödynsaajat?
 • Käytännön toteutus, mihin raha käytetään? Mitä, kuka, missä, milloin, kenen kanssa hankkeessa tehdään?
 • Hankkeen aikataulu, milloin toimenpiteet alkavat ja päättyvät? Miten hanke etenee, välietapit?
 • Mitä hankkeessa halutaan saada aikaan? Mitkä ovat hankkeen näkyvät tulokset? Mitä jää jäljelle hankkeen päätyttyä?
 • Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Mikä maksaa, miten paljon se maksaa? Mistä koostuu hankkeen yksityisrahoitus?
 • Hankkeen riskit ja oletukset, mikä voi mennä pieleen ja miksi?
 • Hankkeesta on hyvä koostaa hankesuunnitelma esimerkiksi näiden kysymysten pohjalta tai valmista hankesuunnitelmapohjaa käyttäen.
Hyrrä Sekä ELY-keskuksen että Leader-ryhmien rahoitusta haetaan sähköisesti HYRRÄ - verkkopalvelun kautta. Tutustu Hyrrään täällä. HYRRÄ-järjestelmän käyttöä varten yrityksellä ja yhdistyksellä on oltava Katso-tunniste. Lue lisää Katso-palvelusta

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi