Ohjeita maaseudun yritys- ja hankerahoitukseen koronavirusepidemian ja poikkeustilanteen aikana

19.3.2020

Käynnissä olevat yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet

Mikäli käynnissä olevaan kehittämishankkeeseen liittyy koronavirusepidemian takia peruuntuvia tai siirtyviä matkoja , on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava lentoyhtiöiden, matkatoimistojen tai muiden palveluntarjoajien ja vakuutusyhtiöiden kautta.  Koronaviruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat kuitenkin tukikelpoisia kustannuksia , mikäli ne jäävät hankehakijan lopullisiksi kuluiksi ja kohdentuvat hankkeelle.

Jos hankkeiden toteutusaika on päättymässä,   eikä hanketta voida koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi saattaa loppuun , voidaan hankkeelle hakea jatkoaikaa. Jatkoaikaa voidaan myöntää maksimissaan kaksi kertaa enintään vuodeksi kerrallaan.  Jatkoaika haetaan sähköisessä HYRRÄ -järjestelmässä. Huomioittehan, että jatkoaikaa on haettava hankkeen toteutusajan aikana.

Yritysrahoitus

Käynnissä oleville yritystukitoimenpiteille voidaan myöntää jatkoaikaa voimassa olevien säädösten mukaisesti poikkeustilan perusteella.

Maaseudun yritysrahoitus ei ole luonteeltaan kriisirahoitusta, jolla voitaisiin suoraan vastata koronavirusepidemian aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi.  Yritysrahoitusta voidaan kuitenkin hakea poikkeustilanteessa normaaliin tapaan sekä Leader -ryhmistä, että ELY-keskuksesta.

Lisätietoja muusta rahoituksesta:

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on työvälineitä yritysten kehittämiseksi. Lisätietoa 17.3.2020 tiedotteessa:

Finnveralla mahdollisuus kasvattaa pk yritysten rahoitusta merkittävästi – asiakastyöhön varataan lisäresursseja

Business Finlandilta uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi.

Business Finlandin liiketoiminnan kehitysrahoitusta ei voida myöntää häiriötilanteissa, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi