Kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämisen käynnistäminen Lahdessa

8.8.2017

Etpähä ry on saanut Hämeen maakuntaliitolta maakunnan kehittämisrahaa Kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämisen käynnistäminen Lahdessa -nimisen hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tarkoituksena on on laatia Lahden kaupunkialueelle paikallislähtöisen kehittämisen toimintamalli ja  -ohjelma  vuosille 2018-2020. Hanketta toteutetaan yhdessä Lahden kaupungin elinvoima- ja työllisyysjaoston kanssa. Hankkeen projektipäällikkönä aloittaa 14.8.2017 VTM Timo Taulo.

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi