Leader Häme EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä

Hankerahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, maaseutumaisten alueiden elinkeinoelämän monipuolistaminen sekä maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantaminen.

Hämeen Leader-ryhmät ovat laatineet omat kehittämisstrategiansa, jota ne toteuttavat omilla alueillaan.

Tuettava toiminta

Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet tähtäävät maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen.

Korkealaatuisten tuotteiden ja onnistuneiden investointien takana on aina vankka osaaminen. Ammattiosaamisen jatkuva ylläpitäminen sekä kyky omaksua uutta, ajankohtaista tietoa ja uusia menetelmiä on keskeinen osa tulevaisuuden maaseutua ja sen kilpailukyvyn parantamista. Tätä voidaan edistää koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla.

Tuen saamisen edellytykset

Tukea voidaan myöntää sellaiseen hankkeeseen, jonka toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edistävän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä alueellisen maaseutusuunnitelman tai paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteutumista.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hanke toteutetaan sen tavoitteisiin nähden kokonaistaloudellisesti edullisesti ja sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

Tuki antaa hakijalle mahdollisuuden tehdä sellaisia hakijan toimintaan liittyvää kehittämistyötä, jonka toteuttaminen ilman tukea ei olisi mahdollista.

Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen, joka on aloitettu ennen hankkeen vireilletuloa.

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi