Leader Häme EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä

YRITYKSEN INVESTOINTITUKI

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Tukea voidaan myöntää esim.

 • Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
 • Uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen
 • Aineettomien oikeuksien (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) hankintaan

Investointitukea ei voida myöntää

 • traktorin hankintaan
 • liikennealalle
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
 • energiaturpeen tuotantoon
 • korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
 • yritysostoihin.

Investointitukiprosentti on Etpähä ry:n toiminta-alueella 20 %. Tukea ei myönnetä jos hyväksyttävien kustannusten määrä on pienempi kuin 10 000 € (alv 0 %) tai myönnettävä tuki on vähemmän kuin 2 000 €.

YRITYKSEN PERUSTAMISTUKI

Tukea voidaan myöntää uudelle yritykselle maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen.  Toimivalle yritykselle tukea voidaan myöntää sen muuttaessa olennaisesti liiketoimintaansa (ryhtyy harjoittamaan kokonaan ”uutta” yritystoimintaa).

 • Aloittava yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen.
 • Toimiva yritys on harjoittanut yritystoimintaa tuen haku hetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta.

HUOM! Perustamistukea ei voi saada jos hakija on saanut jo myönteisen strattirahapäätöksen vuoden 2012 jälkeen TAI on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea.

Tukea voidaan myöntää  mm. seuraaviin uuden toimenpiteisiin:

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ja konultoinnin ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella:

 • max 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen
 • max 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 5 000 euroa.
 • max 10 000 euroa kokeiluun

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

Liiketoimintasuunnitelman pohjana voit käyttää yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Yritys-Suomi.fi palvelun www-pohjaista liiketoimintasuunnitelmaa. Samasta verkkopalvelusta löytyy runsasti muutakin tietoa yrityksen perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Yrityksen perustamiseen saat apua myös Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n aloittavan yrityksen perustamisneuvonnan kautta.

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISTUKI

Yritysryhmän kehittämistuella voidaan edistää mm: uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista sekä yritysten liiketoiminnan kannalta olennaisen osaamisen lisäämistä.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa on oltava mukana 2-9 yristystä ja tuen hakijan tulee joku kehittäjäorganisaatio.

Toteutettavissa kehittämistoimenpiteissä tulee aina olla yritysten välistä yhteistyötä,  yhteisiä kehittämistoimenpiteitä ja/tai yhdessä toteutettavaa kolutusta.  Näiden lisäksi yritysryhmän kehittämishankkeessa voi olla yrityskohtaisia toimenpiteitä ja valmennusta.

Tuen maksimitaso on 90%.

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi