Leader Häme EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

 • Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta
 • Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €
 • Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella (tarkista alue omasta Leader-ryhmästä)
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito
 • Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle
 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole
 • Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään

Maaseutuviraston esite yritystuista.

Tuen saannin edellytyksiä  ja rajoituksia

Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaan sekä täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Mihin tukea voi saada?

Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Tutustu Hyrrään täällä.

Yritystuen hakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat tiedot (listaa täydennetään myöhemmin):

 • Hakijan tiedot
 • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet
 • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle
 • Tavoitteet
 • Kustannusarvio kululajeittain
 • Rahoitussuunnitelma
 • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus
 • Kilpailutus

Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä (listaa täydennetään myöhemmin):

 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma
 • Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma
 • Jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta
 • Velkaluettelo
 • Seurantatiedot
 • Rakentamisen osalta pääpiirustukset

Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 1. yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta;
 2. hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne;
 3. yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;
 4. suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;
 5. suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu;
 6. suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista;
 7. tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi