Leader Häme EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa Etpähä ry Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila Linnaseutu ry Hattula, Janakkala ja Hämeenlinna Lounaplussa ry Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä Päijänne-Leader ry Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä

Hankkeen/toimenpiteen toteuttaminen

 • Vastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hankkeen hakijalla. Velvollisuuksiin kuuluu mm. hallintoasioiden hoitaminen ja hankkeen toteuttaminen ja siitä raportointi rahoituspäätöksen mukaisesti.
 • Hankkeen hakija vastaa: mm. hankkeen tarvitsemista resursseista, tiloista, väliaikaisrahoituksesta, mahdollisista työnantajavelvollisuuksista, hankkeen taloudesta ja kirjanpidosta, hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja raportoinnista ja hankkeeseen liittyvän aineiston säilyttämisestä myös hankkeen päätyttyä.
 • LEADER-ryhmä ohjaa ja neuvoo hankkeen hallinnointiin ja maksatusten valmisteluun liittyvissä asioissa.
 • Hanke on toteutettava ELY-keskuksen päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti päätöksessä ilmoitetussa toteutusajassa. Perehdy hyvin päätösehtoihin ja kysy tarvittaessa lisäohjeista LEADER -toimistolta.
 • Joskus hanke ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tee olennaisista sisältöön liittyvistä muutoksista aina ilmoitus rahoittajalle ennen muutoksia.
 • Hankkeiden toteutuksessa on muistettava noudattaa hankintojen kilpailutuksessa, hankkeen dokumentoinnissa ja kirjanpidossa rahoittajan ohjeita. Ne ovat osa EU -rahoituksen pelisääntöjä. Tallenna toteutukseen liittyvät materiaalit hyvin.
 • Joskus hanke saattaa keskeytyä tai sitä ei toteuteta lainkaan. Muista ilmoittaa asiasta rahoittajalle.

Raportointi ja maksatus

 • Hankkeeseen liittyvä hallinnointi (maksatukset ja raportit) ovat osa hankkeen toteutusta. Hoida ne ajallaan. Tarkista maksatuksen ja raportoinnin määräajat hankepäätöksestä. Vastuu raportoinnista on hakijalla.
 • LEADER-ryhmä antaa ohjausta maksuhakemuksen valmisteluun. ELY-keskus tekee maksupäätöksen. ELY-keskus ja LEADER-ryhmä hoitavat yhteistyössä toteutuksen seurannan, valvonnan ja arvioinnin.
 • LEADER-ryhmä raportoi ohjelmansa kokonaistoteutuksesta ELY-keskukselle, maa- ja metsätalousministeriölle, maaseutuvirastolle ja toiminta-alueensa kunnille.

Tiedotus

 • Tiedotuksessa muista huomioida omat taustajoukot, kohderyhmä, alueen muut asukkaat ja rahoittaja. EU -rahoituksen pelisääntöjen mukaan tuensaajan on tiedotettava avoimesti toiminnastaan ja siihen saadusta tuesta.
 • Noudata annettuja viestintäohjeita ja käytä tarvittavia logoja (EU-lippu teksteineen ja LEADER-logo).
 • Muistathan mainita, että olette saaneet toimintaanne LEADER-rahoitusta. Siten saamme yhdessä esiin yhdenmukaista kuvaa maaseudun kehittämiseen liittyvästä työstä.

Etpähä Ry

Mariankatu 8 A 3. krs
(Pro Agrian toimiston yhteydessä)
15110 Lahti

Telefax: 020 747 3091
etpaha (at) phnet.fi